Właścicielem serwisu internetowego www.penytoys.pl jest firma :Ol-Pen Model Radosław Oleksyul.Poniatowskiego 963-430 Odolanówtel.62 7332255, 606197880e-mail: sklep@penytoys.pl

Firma Ol- Pen Model Radosław Oleksy zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej Miasta i Gminy Odolanów
nr ewidencyjny : 976, oraz w GUS pod numerem 250725821.

Sklep oferujący sprzedaż stacjonarną znajduje się pod adresem :Ol-Pen Model Radosław Oleksyul.Poniatowskiego 963-430 Odolanówtel.62 7332255, 606197880

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI – BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Podane przez Kupującego podczas rejestracji dane są wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny Ol-Pen Model / www.penytoys.pl w celach ewidencji sprzedaży i kontaktu z Kupującym. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

1.2. Ochrona danych Kupującego jest dla nas bardzo ważna i zapewniamy, że nie trafią one w niepowołane ręce.
Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

1.3 Informujemy, że Administratorem danych jest Firma Ol-Pen Model Radosław Oleksy ul. Poniatowskiego 9, 63-430 Odolanów. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych podanych w procesie realizacji zamówienia oraz ich modyfikacji.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Zamówienia poprzez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.2 Zamówienia przyjmowane są również e-mailem na adres: sklep@penytoys.pl lub telefonicznie 62 7332255 w godzinach działalności firmy od godziny 10:00 do godziny 18:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 10:00 – 14:00 – godziny pracy mogą zostać tymczasowo zmienione bez zmian regulaminu.

2.3 Fotografia produktu umieszczona przy widoku produktu, może różnić się od oryginalnej. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

2.4 Cena znajdująca się obok produktu jest ceną brutto (obejmuje podatek VAT). Cena ta nie obejmuje kosztów przesyłki.

2.5 Koszty przesyłki obciążają Kupującego, są naliczane automatycznie przez system i zsumowane z ceną produktu, a do wglądu w dziale „Transport”.

2.6 Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, oraz Poczty Polskiej. Firmę przewozową wybiera Kupujący.

2.7 Termin realizacji zamówienia wynosi od 24 h do 5 dni roboczych i liczony jest – w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności i formy zamówienia :

 1. przelewem- od dnia dokonania przez bank stosownego zapisu na rachunku bankowym Sprzedawcy ,
 2. „za pobraniem.”od momentu złożenia zamówienia.
 3. realizacja zamówień z artykułami „Dostępny pod zamówienie” jest uzależniona od czasu potrzebnego na sprowadzenie tego artykułu – klient jest niezwłocznie informowany o czasie oczekiwania na produkt sprowadzany „Pod zamówienie” .

(Większość zamówień realizowana jest tego samego dnia i dokładamy wszelkich starań, żeby tak pozostało.)

2.8 Klient po złożeniu zamówienia, otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Powiadomienie jest dostarczone przez e-mail na adres podany w procesie składania zamówienia.

2.9 W przypadku braku danej ilości produktu kupujący zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

2.10 Możliwe są trzy formy zapłaty:

 • przedpłata ceny produktu oraz kosztów przesyłki na numer rachunku bankowego Sprzedawcy – informacja o kwocie do wpłaty jest widoczna po zaznaczeniu typu zapłaty i wysyłki, oraz potwierdzana w e-mail
 • pobranie – zapłata wartości towarów i kosztów przesyłki do rąk listonosza / kuriera
 • przedpłata za pośrednictwem jednej z wielu opcji płatności internetowych, lub płatność kartą kredytową.

2.11 Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwy kontakt i potwierdzenie zamówienia.

2.12 Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.13 Zamówienia, złożone w opcji „bez konta” których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni będą anulowane.

2.14 Firma Ol-Pen Model wystawia faktury VAT, aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia, w innym przypadku wystawiony zostanie paragon.

2.15 Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Ol-Pen Model nie będą przyjmowane- chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

2.16 Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć i opisów produktów oraz artykułów ze sklepu www.penytoys.pl jest zabronione.

2.17 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają szczególnych uprawnień konsumentów, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.18 W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. ZWROTY I REKLAMACJE

Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas produkty i usługi są najwyżej jakości, jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów oferujemy Państwu pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji.

Zwroty

3.1. Klient-konsument może zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki, składając pisemne oświadczenie na adres:Ol-Pen Model Radosław Oleksyul.Poniatowskiego 9, 63-430 Odolanów

lub elektronicznie na adres e-mail sklep@penytoys.pl

W przypadku skorzystania z tego prawa wraz z towarem należy dostarczyć PARAGON lub FAKTURĘ potwierdzającą zakup.

3.2. W przypadku realizacji zamówienia z fakturą VAT, zwrot towaru jest niemożliwy. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem. Zgodnie z art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.3. Dane które należy przesłać do firmy w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

 • Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy, dostawy następujących rzeczy :
 • Data zawarcia umowy
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

3.4 Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania i powinien być dostarczony w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu (jeśli takowe występuje) oraz zawierać wszystkie występujące w zestawie akcesoria.

3.5 Jeżeli klient zakupił nośniki zawierające nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, które zostały dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, to w momencie otwarcia tego opakowania konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

3.6 Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

3.7 Przelew zwrotny, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków nastąpi na wskazane konto bankowe w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zwracanego zamówienia. W przypadku naruszenia któregoś z powyższych warunków odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru, przesyłka zostanie odesłana z powrotem do Klienta na jego koszt.

3.8 Formularz zwrotu w załączniku: pobierz formularz zwrotu

Reklamacje

3.9 Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.penytoys.pl są ORYGINALNE i objęte GWARANCJĄ PRODUCENTA.

3.10. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu lub defektu zakupionego przedmiotu, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. W celu wszczęcia przez sklep procedur reklamacyjnych, towar należy dostarczyć do sklepu w którym został on zakupiony, dołączając dowód zakupu oraz dokładny opis uszkodzenia, oraz w jakich okolicznościach wykryto wadę. Do produktu koniecznie należy dołączyć dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy), umożliwiające kontakt

3.11. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i powiadomić Sprzedającego

3.12. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, niewłaściwego przechowywania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, wad spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi, jeżeli nastąpiła ingerencja w konstrukcje produktu lub nastąpiło zerwanie plomb gwarancyjnych.

3.13. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, lub 30 dni w przypadku artykułów wymagających interwencji serwisów zagranicznych, oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

3.14. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej.

3.15. Załącznik: pobierz formularz reklamacji

4. Postanowienia końcowe

4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.2 Firma Ol-Pen Model Radosław Oleksy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o każdej następczej zmianie postanowień niniejszego regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej sklepu