Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas produkty i usługi są najwyżej jakości, jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów oferujemy Państwu pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji.

Zwroty

3.1. Klient-konsument może zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki, składając pisemne oświadczenie na adres:Ol-Pen Model Radosław Oleksyul.Poniatowskiego 9, 63-430 Odolanów

lub elektronicznie na adres e-mail sklep@penytoys.pl

W przypadku skorzystania z tego prawa wraz z towarem należy dostarczyć PARAGON lub FAKTURĘ potwierdzającą zakup.

3.2. W przypadku realizacji zamówienia z fakturą VAT, zwrot towaru jest niemożliwy. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem. Zgodnie z art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.3. Dane które należy przesłać do firmy w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

  • Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy, dostawy następujących rzeczy :
  • Data zawarcia umowy
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

3.4 Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania i powinien być dostarczony w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu (jeśli takowe występuje) oraz zawierać wszystkie występujące w zestawie akcesoria.

3.5 Jeżeli klient zakupił nośniki zawierające nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, które zostały dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, to w momencie otwarcia tego opakowania konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

3.6 Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

3.7 Przelew zwrotny, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków nastąpi na wskazane konto bankowe w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zwracanego zamówienia. W przypadku naruszenia któregoś z powyższych warunków odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru, przesyłka zostanie odesłana z powrotem do Klienta na jego koszt.

3.8 Formularz zwrotu w załączniku: pobierz formularz zwrotu

Reklamacje

3.9 Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.penytoys.pl są ORYGINALNE i objęte GWARANCJĄ PRODUCENTA.

3.10. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu lub defektu zakupionego przedmiotu, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. W celu wszczęcia przez sklep procedur reklamacyjnych, towar należy dostarczyć do sklepu w którym został on zakupiony, dołączając dowód zakupu oraz dokładny opis uszkodzenia, oraz w jakich okolicznościach wykryto wadę. Do produktu koniecznie należy dołączyć dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy), umożliwiające kontakt

3.11. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i powiadomić Sprzedającego

3.12. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, niewłaściwego przechowywania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, wad spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi, jeżeli nastąpiła ingerencja w konstrukcje produktu lub nastąpiło zerwanie plomb gwarancyjnych.

3.13. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, lub 30 dni w przypadku artykułów wymagających interwencji serwisów zagranicznych, oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

3.14. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej.

3.15. Załącznik: pobierz formularz reklamacji